Tiaras (Roy Milton)

as Roy Milton  Early In The Morning, ’60 (Lou-Wa 1002)

as Roy Milton (Acc The Tiaras) – Bless Your Heart, ’60 (Lou-Wa 1002)

 

as Roy Milton – Early In The Morning/ Bless Your Heart, ’60 (Warwick 549)