Brook Benton/ Sandmen (NY)

Brook Benton – The Kentuckian Song, ’55 (Okeh 7058)

Brook Benton & The Sandmen (NY) – Ooh, ’55 (Okeh 7058)

 

Brook Benton – Come On, Be Nice/ I Wanna Do Everything For You, ’57 (Vik 0285)